Атоми ауруму (золота) та меркурію (ртуті) мають суттєві відмінності у своїх властивостях, будові та поведінці. Нижче наведено порівняння цих двох елементів:

Атомний номер та атомна маса

Атомний номер визначає кількість протонів у ядрі атома, а атомна маса дорівнює загальній кількості протонів та нейтронів у ньому. Атомний номер ауруму становить 79, а його атомна маса становить приблизно 197 а.о.м. (атомних одиниць маси). Атомний номер меркурію дорівнює 80, а його атомна маса становить приблизно 200,6 а.о.м.

Електронна конфігурація

Електронна конфігурація описує розподіл електронів в різних енергетичних оболонках навколо ядра. Електронна конфігурація ауруму: [Xe] 4f14 5d10 6s1. Електронна конфігурація меркурію: [Xe] 4f14 5d10 6s2.

Окислювальний стан

Окислювальний стан визначає здатність атома набувати або втрачати електрони. Найпоширенішими окислювальними станами ауруму є +1 та +3, тоді як для меркурію це +1 та +2.

Питома густина та фізичні властивості

Питома густина ауруму становить приблизно 19,3 г/см³, тоді як питома густина меркурію становить приблизно 13,6 г/см³. Аурум є твердим металом жовтого кольору, тоді як меркурій — сріблясто-білий рідкий метал за кімнатної температури.

Хімічні властивості

Аурум є хімічно інертним металом, що робить його стійким до корозії та окиснення. Меркурій є більш реактивним металом, який легко вступає в реакції з іншими елементами.

Токсичність

Аурум, як правило, не є токсичним для живих організмів. Меркурій, навпаки, є токсичним металом, який може накопичуватися в організмі та спричиняти проблеми зі здоров'ям, включаючи ураження мозку, нирок та легенів.

Застосування

Аурум використовується в ювелірній промисловості, електроніці, стоматології та як інвестиційний актив. Меркурій використовується в батареях, термометрах, стоматологічних сплавах та деяких промислових процесах.

Природне поширення

Аурум є рідкісним елементом на Землі, його вміст становить приблизно 2 частини на мільярд. Меркурій зустрічається трохи частіше, його вміст становить приблизно 8 частин на мільярд.

Видобуток та переробка

Добування ауруму зазвичай здійснюється через відкриту розробку або видобуток із розчином ціаніду. Меркурій переважно видобувається з руди кіноварі (HgS).

Цікаві факти

* Символ ауруму у періодичній таблиці — Au, походить від латинського слова "aurum", що означає "золото".
* Символ меркурію — Hg, походить від латинського слова "hydrargyrum", що означає "рідке срібло".
* Меркурій є одним із семи відомих металів, які рідкі за кімнатної температури.
* Ртутні лампи, звані також люмінесцентними лампами, використовують ртуть для випромінювання світла.
* Аурум використовувався як валюта і предмет розкоші протягом тисячоліть.

Запитання 1: Яка ключова відмінність між атомом ауруму та меркурію?

Відповідь: Ключова відмінність полягає в атомному номері. Атомний номер визначає кількість протонів в атомному ядрі і однозначно ідентифікує елемент. Атомний номер ауруму (золота) становить 79, що вказує на наявність 79 протонів у його ядрі. Атомний номер меркурію (ртуті) становить 80, що означає, що в його ядрі знаходиться 80 протонів.

Запитання 2: Як відрізняється маса атомів ауруму та меркурію?

Відповідь: Маса атомів також відрізняється. Маса атома визначається сумарною кількістю протонів і нейтронів в атомному ядрі. Атомна маса ауруму становить 196,97 атомних одиниць маси (а.о.м.), а атомна маса меркурію - 200,59 а.о.м.

Запитання 3: У чому полягає різниця в електронній конфігурації ауруму та меркурію?

Відповідь: Електронна конфігурація атома описує розташування електронів на його орбіталях. Електронна конфігурація ауруму - [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹, що означає, що в його атомі є 79 електронів, розташованих на шести енергетичних рівнях. Електронна конфігурація меркурію - [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s², що свідчить про наявність 80 електронів, розміщених аналогічно на шести енергетичних рівнях, але з додатковим електроном на найзовнішнішому, s-орбіталі.

Запитання 4: Як ця різниця впливає на їхні хімічні властивості?

Відповідь: Електронна конфігурація визначає хімічні властивості елемента. Обидва аурум і меркурій є металами, але золото більш інертно, ніж ртуть. Це пов'язано з тим, що додатковий електрон на зовнішній орбіталі в атомі ртуті робить його схильним до окислення.

Запитання 5: Як ідентифікувати атом ауруму від атома меркурію експериментально?

Відповідь: Експериментально ідентифікувати атоми ауруму та меркурію можна за допомогою різних методів. Один зі способів полягає у вимірюванні спектру випромінювання атомів. Кожен елемент має характерний спектр випромінювання, що виникає в результаті переходів електронів між енергетичними рівнями. Отримання спектру випромінювання з піками на певних довжинах хвиль дозволяє ідентифікувати елементи.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *