Відмінності державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

Державна підсумкова атестація (ДПА) та зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні є обов'язковими перевірками знань учнів з метою оцінювання їхньої підготовки та допуску до подальшого навчання. Однак вони мають суттєві відмінності.

Мета та призначення

ДПА проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за програмами загальної середньої освіти. Вона є підсумковою перевіркою за весь період навчання в школі і слугує для отримання атестата про повну загальну середню освіту.

ЗНО має вибіркову спрямованість і призначене для відбору кращих учнів для вступу до вищих навчальних закладів. Воно охоплює лише базовий рівень знань, що потрібен для продовження навчання в університетах та коледжах, і не впливає на отримання атестату.

Організація

ДПА проводиться безпосередньо у школах, де навчаються учні. Екзамени організовуються та проводяться вчителями та адміністрацією школи.

ЗНО проводиться у спеціально обладнаних екзаменаційних центрах, зазвичай розташованих у великих містах. Екзамени організовуються Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та проводяться незалежними екзаменаторами, зокрема викладачами вищих навчальних закладів.

Формат

ДПА може мати різні формати (усні, письмові, практичні), залежно від предмета. Екзаменаційні завдання розробляються на місцевому рівні, кожною школою окремо, в межах державних стандартів.

ЗНО проводиться у форматі стандартизованих тестів, які розробляються УЦОЯО. Тести складаються з питань з вибором відповіді, відкритих та закритих завдань, в яких учні повинні продемонструвати свої знання предмету.

Оцінювання

ДПА оцінюється безпосередньо вчителями, які проводять іспити. Оцінки виставляються за 12-бальною шкалою.

ЗНО оцінюється незалежними екзаменаторами. Оцінки визначаються за шкалою від 100 до 200 балів, де 100 балів є мінімальним пороговим балом для проходження іспиту.

Використання результатів

Результати ДПА використовуються для визначення рівня підготовки учнів, присвоєння їм атестатів та інформування батьків про прогрес у навчанні.

Результати ЗНО використовуються в першу чергу для прийняття рішень про зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів. Вони також можуть використовуватися для відстеження якості освіти та прийняття інших рішень, пов'язаних з освітньою політикою.

Вимоги до учасників

До участі в ДПА допускаються всі учні, які закінчили повний курс загальної середньої освіти у відповідній школі.

До участі в ЗНО допускаються учні, які закінчили повний курс загальної середньої освіти та мають атестат про повну загальну середню освіту. Також вони повинні зареєструватися для участі в ЗНО в установлені терміни та внести відповідну плату.

Обов'язковість

ДПА є обов'язковою для учнів, які навчаються в школах з українською мовою навчання. Учні, які навчаються в школах з мовами національних меншин, мають право складати ДПА українською або відповідною мовою навчання.

ЗНО є необов'язковим для всіх учнів, але його складання є необхідною умовою для вступу до більшості українських вищих навчальних закладів.

Вартість

ДПА є безкоштовною для учнів.

ЗНО є платним для всіх учасників, за винятком пільгових категорій (сироти, діти з інвалідністю тощо). Вартість одного сертифікату ЗНО варіюється залежно від обраного предмета.

Підготовка

ДПА не потребує спеціальної підготовки крім звичайного навчального процесу в школі.

Для ЗНО рекомендується додаткова підготовка, яка може включати заняття з репетиторами, курси підготовки або самостійну роботу з навчальними матеріалами.

Частота

ДПА проводиться щороку за графіком, встановленим Міністерством освіти і науки України.

ЗНО проводиться щорічно у червні-липні. Абітурієнти мають змогу вибрати та скласти певну кількість предметів з переліку, затвердженого УЦОЯО.

Повторне складання

ДПА можна перескладати лише в наступному навчальному році.

ЗНО можна перескладати в наступні роки без обмежень за кількістю разів.

Вплив на подальше навчання

Результати ДПА не впливають на вступ до вищих навчальних закладів.

Результати ЗНО є основним критерієм відбору абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів.

Таким чином, ДПА та ЗНО мають різні цілі, формати, способи оцінювання та використання результатів. ДПА є обов'язковою перевіркою для отримання атестату, а ЗНО є вибірковою перевіркою для вступу до вищих навчальних закладів.

Запитання та відповіді про ДПА та ЗНО

1. Що таке ДПА і ЗНО?

Відповідь: ДПА (Державна підсумкова атестація) - це обов'язкова перевірка знань учнів 9-х та 11-х класів, яка проводиться для підбиття підсумків їхнього шкільного навчання. ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) - це добровільне тестування учнів 11-х класів, яке проводиться для оцінювання їхньої готовності до навчання у вищих навчальних закладах.

2. Які основні відмінності між ДПА та ЗНО?

Відповідь:

 • Обов'язковість: ДПА є обов'язковою для всіх учнів, тоді як ЗНО є добровільним.
 • Час проведення: ДПА проводиться в кінці навчального року (травень-червень), а ЗНО - у червні-липні.
 • Оцінювання: Результати ДПА враховуються у шкільному атестаті, а результати ЗНО - при вступі до вишів.
 • Форма: ДПА проводиться у формі письмових іспитів (у 9-х класах - з двох предметів, у 11-х - з чотирьох), а ЗНО - у формі тестових завдань (з 11 предметів).
 • Оцінки: За ДПА учні отримують оцінки за 12-бальною шкалою, а за ЗНО - тестові бали, які потім переводяться у рейтингову оцінку (від 100 до 200).

3. Які предмети здаються на ДПА та ЗНО?

Відповідь:

ДПА:

 • 9-ті класи: українська мова, математика
 • 11-ті класи: українська мова, математика, історія України, іноземна мова (або природничо-науковий предмет за вибором)

ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України
 • Англійська мова
 • Біологія
 • Географія
 • Хімія
 • Фізика
 • Французька мова
 • Іспанська мова
 • Німецька мова

4. Як підготуватися до ДПА та ЗНО?

Відповідь:

 • ДПА: Ретельно вивчити навчальну програму, відвідувати уроки, повторювати пройдений матеріал, вирішувати типові завдання.
 • ЗНО: Окрім вивчення шкільної програми, корисно відвідувати підготовчі курси, використовувати онлайн-ресурси, складати пробні тести та ознайомлюватися з особливостями тестових завдань.

5. Що робити, якщо отримав низький бал на ЗНО?

Відповідь: Не варто засмучуватися, адже є кілька варіантів дій:

 • Подати документи до вишів з нижчим прохідним балом.
 • Зарахуватися на підготовче відділення університету.
 • Спробувати скласти ЗНО повторно наступного року.
 • Обрати іншу професію, яка не вимагає високих балів ЗНО.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *