Питальні та відносні займенники

Займенники – це частина мови, що вказує на особу, предмет або ознаку, не називаючи їх безпосередньо. Питальні та відносні займенники є двома основними категоріями займенників, які виконують різні функції у реченні.

Питальні займенники

Питальні займенники використовуються для формулювання питань. Вони запитують про інформацію, яку ми не знаємо або хочемо уточнити.

Основні питальні займенники в українській мові:

* Хто?
* Що?
* Який?
* Яка?
* Яке?
* Чий?
* Кого?
* Чого?
* Кому?
* Чому?
* Кого?
* Що?
* Куди?
* Звідки?
* Коли?
* Навіщо?
* Чому?

Питальні займенники завжди стоять на початку питального речення і виділяються знаком питання. Вони можуть відноситися до іменників, прикметників, прислівників та інших частин мови.

Наприклад:

* Хто прийшов?
* Що ти читаєш?
* Яку книгу ти рекомендуєш?
* Чому ти запізнився?
* Куди ти йдеш?

Відносні займенники

Відносні займенники використовуються для приєднання підрядних речень до головних. Вони вказують на іменник або займенник, згаданий у головному реченні, і виконують зв'язкову функцію.

Основні відносні займенники в українській мові:

* Хто
* Що
* Який
* Яка
* Яке
* Чий
* Кого
* Чого
* Кому
* Чому
* Кого
* Що
* Куди
* Звідки
* Коли
* Навіщо
* Чому

Відносні займенники завжди стоять у підрядних реченнях і відносяться до іменників чи займенників у головному реченні. Вони не впливають на порядок слів у підрядному реченні і можуть бути будь-яким членом речення.

Наприклад:

* Я знаю людину, яка живе в цьому будинку.
* Книга, яку я читаю, дуже цікава.
* Місто, де я народився, дуже красиве.
* Я звернувся до друга, до якого маю повну довіру.

Відмінності між питальними та відносними займенниками

Головна відмінність між питальними та відносними займенниками полягає в їхній функції. Питальні займенники використовуються для формулювання питань, а відносні займенники – для приєднання підрядних речень до головних.

Інші відмінності між цими двома категоріями займенників включають:

* Позиція в реченні: Питальні займенники завжди стоять на початку питального речення, а відносні займенники – у підрядних реченнях.
* Вплив на порядок слів: Питальні займенники можуть змінювати звичний порядок слів у реченні, а відносні займенники не впливають на порядок слів у підрядному реченні.
* Виділення: Питальні займенники виділяються знаком питання, а відносні займенники не виділяються.
* Значення: Питальні займенники запитують про інформацію, а відносні займенники вказують на вже згадані особи, предмети або ознаки.

Приклади

Нижче наведено приклади речень, що ілюструють використання питальних та відносних займенників:

* Питальне речення: Хто прийде на вечірку?
* Відносне речення: Я запросив людей, які точно прийдуть.

* Питальне речення: Що ти купив у магазині?
* Відносне речення: Я купив продукти, які нам потрібні для вечері.

* Питальне речення: Який фільм ти дивився?
* Відносне речення: Фільм, який я дивився, був дуже захоплюючим.

* Питальне речення: Чому ти не відповідаєш на мої повідомлення?
* Відносне речення: Я не відповідав, бо у мене була важлива зустріч.

* Питальне речення: Куди ти йдеш на вихідні?
* Відносне речення: Я їду до міста, де живе моя сім'я.

Запитання 1: Чим відрізняються питальні займенники від відносних за призначенням?

Відповідь: Питальні займенники використовуються у питальних реченнях для уточнення інформації про невідомі предмети, ознаки чи кількість, наприклад: хто, що, який, чий, скільки, куди, де, коли. Вони не пов'язують між собою частини складного речення і виступають членами того речення, в якому вжиті. Відносні займенники, навпаки, служать для зв'язку між частинами складного речення та введення доповнення чи обставини.

Запитання 2: Як відрізнити питальні займенники від відносних за наголосом?

Відповідь: Питальні займенники завжди мають наголос, а відносні - ненаголошені. Наприклад, займенник "який" у питальному реченні ("Який сьогодні день тижня?") має наголос на другому складі, а в відносному реченні ("Я хочу книгу, яка лежить на столі") - ненаголошений.

Запитання 3: Які питальні займенники мають форми непрямих відмінків, а які ні?

Відповідь: Форми непрямих відмінків мають займенники "хто" (кого, кому тощо) і "що" (чого, чому тощо). Інші питальні займенники не змінюються за відмінками.

Запитання 4: У яких частинах мови можуть вживатися відносні займенники?

Відповідь: Відносні займенники можуть вживатися як у прикметниках ("той, хто; той, який"), так і в займенниках ("хто, що, який").

Запитання 5: Які з поданих речень містить питальний займенник, а які - відносний?

  • Хто пішов у магазин?
  • Я хочу собі книгу, яка лежить на столі.
  • Чий це рюкзак?
  • Де ти купив цю сорочку?
  • Скільки коштує ця ручка?

Відповідь:

  • Питальні займенники: Хто, чий, скільки?
  • Відносні займенники: який.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *