Військовий стан та воєнний час: у чому відмінність

Визначення

Військовий стан — це тимчасовий надзвичайний режим в Україні, що вводиться з метою забезпечення національної безпеки, відсічі і стримування збройної агресії, захисту населення і території держави.

Воєнний час — це період, протягом якого держава веде війну з іншою державою.

Причини введення

Військовий стан вводиться за рішенням Ради національної безпеки і оборони України та затверджується Указом Президента України у випадках:

* загрози національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України;
* здійснення збройної агресії проти України;
* виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, що можуть призвести до загибелі людей, значних матеріальних збитків або погіршення стану навколишнього природного середовища.

Воєнний час вводиться за рішенням Верховної Ради України та затверджується Указом Президента України у випадках, коли:

* в Україні оголошено загальну мобілізацію;
* проти України здійснено збройний напад, що становить агресію згідно з міжнародними правовими документами;
* на території України ведуться військові дії, що можуть загрожувати державності, територіальній цілісності або політичній незалежності України.

Тривалість

Військовий стан зазвичай вводиться на строк до 60 днів і може бути продовжений за рішенням Ради національної безпеки і оборони України та затвердженням Указом Президента України на наступні 30-денні періоди.

Воєнний час триває до закінчення війни та офіційного оголошення про її завершення.

Наслідки

Введені під час військового стану:

* обмеження певних конституційних прав і свобод громадян;
* запровадження комендантської години та пропускного режиму;
* заборона проведення масових заходів;
* примусове відчуження майна для потреб оборони;
* мобілізація населення та економіки.

Під час воєнного часу:

* дії усіх гілок влади, підприємств, установ та організацій зосереджуються на забезпеченні оборони, мобілізації сил і засобів для відсічі агресії;
* держава може проводити заходи для евакуації населення та матеріальних цінностей із зони бойових дій;
* діє режим воєнного часу, що передбачає примусове виконання громадянами встановлених державою обов'язків щодо оборони та захисту держави.

Відмінності

Головні відмінності між військовим станом і воєнним часом полягають у:

* причинах введення (зовнішня агресія або внутрішні загрози);
* тривалості та механізмі прийняття рішення про введення;
* обсязі обмежень прав і свобод громадян;
* наслідках для держави та суспільства.

Військовий стан вводиться на певний термін для подолання кризових ситуацій, тоді як воєнний час характеризується тривалою, затяжною боротьбою проти зовнішнього ворога. Під час військового стану держава прагне забезпечити безпеку і правопорядок, а під час воєнного часу — мобілізувати всі ресурси для ведення війни.

Запитання 1: У чому полягає основна відмінність між воєнним станом та воєнним часом?

Відповідь: Воєнний стан є тимчасовим режимом, який вводиться на всій території або в окремих місцевостях держави в разі загрози або виникнення збройного конфлікту. Воєнний час - це період відкритих воєнних дій між державами, який характеризується застосуванням усіх наявних сил і засобів для досягнення військових цілей.

Запитання 2: Які обмеження вводяться під час воєнного стану та воєнного часу?

Відповідь: Під час воєнного стану вводяться такі обмеження:

 • Заборона на вільне пересування та виїзд за кордон;
 • Контроль за роботою ЗМІ та інтернетом;
 • Обмеження на проведення масових заходів;
 • Примусове вилучення майна для потреб оборони та мобілізація населення;
 • Встановлення комендантської години, особливого режиму світломаскування тощо.

Під час воєнного часу до перелічених обмежень додаються такі:

 • Тотальна мобілізація населення та економіки;
 • Оголошення воєнної цензури та заборона на публікацію інформації, що може зашкодити військовим діям;
 • Суворі обмеження на подорожі, пересування та торгівлю;
 • Обов'язкове виконання трудових повинностей задля забезпечення потреб фронту;
 • Застосування військової юстиції та військових трибуналів.

Запитання 3: Хто ухвалює рішення про введення воєнного стану та оголошення воєнного часу?

Відповідь: У більшості країн рішення про введення воєнного стану ухвалює глава держави або уряд. Оголошення воєнного часу є прерогативою парламенту або законодавчого органу держави.

Запитання 4: Яка відмінність у тривалості воєнного стану та воєнного часу?

Відповідь: Воєнний стан може тривати кілька місяців, а за потреби його можна продовжувати. Воєнний час триває весь період, поки ведуться активні бойові дії. Він закінчується після підписання мирного договору або капітуляції однієї зі сторін.

Запитання 5: Які можливі наслідки для цивільного населення під час воєнного стану та воєнного часу?

Відповідь: Для цивільного населення воєнний стан та воєнний час мають серйозні наслідки:

 • Обмеження свободи пересування, висловлювання та зібрань;
 • Труднощі з доступом до їжі, води, електроенергії та медичних послуг;
 • Психологічна травма, пов'язана зі стресом, розлукою з близькими та ризиком для життя;
 • Порушення прав людини та втрата життя внаслідок бойових дій і військових злочинів.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *