Виписка vs Витяг

У сфері діловодства та документообігу терміни "виписка" та "витяг" часто використовуються для позначення близьких за змістом документів, однак між ними існують певні відмінності.

Визначення

* Виписка - це документ, що містить частину офіційного тексту (статуту, протоколу, рішення, наказу тощо) з посиланням на реквізити цього документа (назву, дату, номер тощо).
* Витяг - це документ, що містить завірену копію певної частини офіційного тексту плюс відомості про даний документ.

Особливості складання

Виписка складається шляхом копіювання відповідної частини документа. Вона містить усі реквізити первинного документа, включаючи дату, номер, підписи тощо. Витяг також містить завірену копію частини документа, але при цьому обов'язково вказуються додаткові відомості про первинний документ, такі як:

* Назва документа
* Дата та номер документа
* Тип документа (протокол, наказ тощо)
* Найменування суб'єкта, який видав документ
* Посада, прізвище та підпис особи, яка видала документ
* Печатка організації, що видала документ

Застосування

Виписки та витяги використовуються в різних випадках:

* Виписки часто використовуються для цілей ознайомлення з конкретними пунктами або розділами документів, надання відповідей на запити, підтвердження окремих фактів тощо.
* Витяги знаходять застосування у випадках, коли необхідно надати точну і завірену копію частини документа, зокрема для судових розглядів, угод, отримання інших документів тощо.

Правова сила

Виписки мають меншу юридичну силу, ніж витяги. Це пов'язано з тим, що виписки не є завіреними копіями. Вони можуть використовуватися як інформаційні документи, але для офіційного підтвердження фактів необхідно звертатися до первинного документа. Витяги, завірені відповідним органом, є юридично повноцінними документами.

Порівняльна таблиця

| Ознака | Виписка | Витяг |
|---|---|---|
| Визначення | Частина офіційного тексту з посиланням на реквізити | Завірена копія частини офіційного тексту з відомостями про нього |
| Складання | Копіювання | Завірене копіювання |
| Ресурси | Частина офіційного тексту | Частина офіційного тексту + відомості про нього |
| Застосування | Ознайомлення, відповіді на запити | Офіційне підтвердження |
| Правова сила | Менша | Більша |

Приклад

Виписка з протоколу засідання правління компанії "Альфа" від 01.01.2023 № 12:

>Вирішили:

>1. Затвердити фінансовий план компанії на 2023 рік.

Витяг з протоколу засідання правління компанії "Альфа" від 01.01.2023 № 12:

>Назва документа: Протокол засідання правління компанії "Альфа"
>Дата та номер документа: 01.01.2023 № 12
>Тип документа: Протокол
>Найменування суб'єкта, який видав документ: Компанія "Альфа"
>Посада, прізвище та підпис особи, яка видала документ: Директор Петренко І. І.
>Печатка: Компанія "Альфа"

> Вирішили:

>1. Затвердити фінансовий план компанії на 2023 рік.

Запитання та відповіді про відмінності між випискою та витягом

Запитання 1: Що таке виписка і як вона відрізняється від витягу?

Виписка - це документ, який містить копію частини офіційного документа, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою установи. На відміну від витягу, виписка містить повний текст зазначеного фрагмента без скорочень та спрощень.

Запитання 2: У яких випадках видається виписка, а у яких - витяг?

Виписки видаються, коли заявнику потрібен повний текст певної частини документа, який неможливо викласти в коротшому витягу. Витяги, навпаки, надаються, коли необхідно створити стислий переказ певного розділу документа, зберігаючи його основний зміст.

Запитання 3: Як оформити виписку та витяг?

Виписки оформлюються на бланку установи, де містяться реквізити: назва, дата видачі, номер та печатка. Текст виписки повинен точно відповідати оригіналу документа і завірятися підписом відповідальної особи. Витяги оформлюються на звичайному папері та включають назву установи, дату складання, номер та підпис уповноваженої особи.

Запитання 4: Чи мають виписки та витяги однакову юридичну силу?

У більшості випадків виписки мають повну юридичну силу і прирівнюються до оригіналу документа. Витяги мають нижчу юридичну силу, оскільки вони представляють лише частину документа і можуть не містити всіх необхідних деталей.

Запитання 5: Де можна отримати виписку або витяг?

Виписки та витяги видаються уповноваженими органами, такими як органи державної влади, суди, навчальні заклади, бюро реєстрації актів цивільного стану тощо. Для отримання виписки або витягу необхідно подати заяву за встановленим зразком і сплатити встановлений збір.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *