Яка відповідь є правильною?

  • Підвищення загального холестерину
  • Підвищення ЛПНЩ
  • Підвищення ЛПВЩ
  • Підвищення тригліцеридів

Діагностичні критерії стеатозу печінки

Стеатоз печінки, також відомий як жирова хвороба печінки, є станом, при якому в печінці накопичується надмірна кількість жиру. Існує ряд діагностичних критеріїв, які використовуються для виявлення стеатозу печінки.

Основні діагностичні критерії

* Ультразвукове дослідження (УЗД): УЗД є неінвазивним методом візуалізації, який може виявити збільшення ехогенності печінки, що вказує на наявність жирової інфільтрації.
* Комп'ютерна томографія (КТ): КТ є ще одним методом візуалізації, який може надати детальніші зображення печінки та виявити жирову інфільтрацію.
* Магнітно-резонансна томографія (МРТ): МРТ є найбільш точним методом візуалізації для виявлення стеатозу печінки. Він може кількісно оцінити кількість жиру в печінці.
* Біопсія печінки: Біопсія печінки є інвазивним методом, який передбачає вилучення зразка тканини печінки для гістологічного аналізу. Це може підтвердити діагноз стеатозу печінки та оцінити ступінь ураження.
* Підвищення рівня печінкових ферментів в крові: У пацієнтів зі стеатозом печінки часто спостерігається підвищення рівня печінкових ферментів, таких як аланінамінотрансфераза (АЛТ) та аспартатамінотрансфераза (АСТ).

Найбільш правильний варіант відповіді

З перелічених варіантів найбільш правильним варіантом відповіді є:

Підвищення тригліцеридів

Рівень тригліцеридів є важливим фактором ризику розвитку стеатозу печінки. Високий рівень тригліцеридів може призводити до накопичення жиру в печінці та розвитку стеатозу.

Інші фактори, пов'язані зі стеатозом печінки

Крім основних діагностичних критеріїв, існують інші фактори, які можуть бути пов'язані зі стеатозом печінки, такі як:

* Ожиріння
* Інсулінорезистентність
* Цукровий діабет 2 типу
* Гіперліпідемія
* Вживання алкоголю

Підсумок

Діагноз стеатозу печінки встановлюється на основі поєднання діагностичних критеріїв, таких як візуалізаційні дослідження (УЗД, КТ, МРТ), біопсія печінки та підвищення рівня печінкових ферментів в крові. Підвищення рівня тригліцеридів є найбільш правильним варіантом відповіді з перелічених, оскільки високий рівень тригліцеридів є важливим фактором ризику розвитку стеатозу печінки.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *