Конструктивно-композиційний тип української дерев'яної церкви

Українська дерев'яна церква як унікальне архітектурне явище, що вирізняється своїми особливими конструктивними та композиційними характеристиками. Вона відноситься до типу хрестово-купольних храмів, які широко поширені в християнській архітектурі.

Конструктивна система:

Конструктивною основою української дерев'яної церкви є зруб, що складається з горизонтально укладених вінців дерев'яних брусів. Стіни зводяться з потужних дубових колод, які з'єднуються між собою за допомогою традиційних рубок «в лапу», «в замок» або «в чашу». Ця технологія забезпечує міцність та надійність конструкції.

Композиційна структура:

Композиційно українська дерев'яна церква є хрестово-купольною. У центрі будівлі розташована восьмикутна або шестигранна підбанна частина, яка увінчується куполом. Основний об'єм церкви традиційно складається з трьох частин: бабинця, нави та вівтаря. Ці частини розташовуються по одній осі і розділяються стінами з прорізаними арочними отворами.

Основні елементи конструкції:

* Зруб: Основний несучий елемент, що утворює стіни церкви.
* Підбанна частина: Восьмикутна або шестигранна конструкція, яка підтримує купол.
* Купол: Верхня напівсферична частина церкви, що символізує небесне склепіння.
* Бабинець: Західна частина церкви, призначена для прихожан.
* Нава: Центральна частина, де розміщуються віруючі під час служби.
* Вівтар: Східна частина, відокремлена від нави іконним завісом.

Різновиди конструктивно-композиційних типів:

Існує кілька основних конструктивно-композиційних типів української дерев'яної церкви:

* Тризрубні церкви: Храми, що складаються з трьох частин: бабинця, нави та вівтаря, розташованих на одному рівні висоти.
* П'ятизрубні церкви: Храми з додатковими прибудовами до основного об'єму - боковими каплицями або галереями.
* Двоярусні церкви: Храми з двома рівнями висоти. На нижньому рівні розташовується бабинець і нава, а на верхньому - вівтар.

Поширення:

Дерев'яні церкви хрестово-купольного типу широко поширені по всій території України, особливо в західних і центральних регіонах. Вони є невід'ємною частиною української архітектурної спадщини та становлять значну культурну цінність.

Запитання 1: До якого конструктивно-композиційного типу відноситься традиційна українська дерев'яна церква?

Відповідь: Українська дерев'яна церква належить до центральнокупольного типу конструкції. Головною особливістю цього типу є наявність центрального купола, який підноситься над основним об'ємом храму.

Запитання 2: Які основні архітектурні елементи центральнокупольного типу української дерев'яної церкви?

Відповідь: Центральнокупольна українська дерев'яна церква складається з таких основних архітектурних елементів:

  • Центральний купол, який спирається на несучі стовпи або пілони
  • Основний об'єм храму, який зазвичай має прямокутну або квадратну форму
  • Хори, розташовані в західній частині храму
  • Вівтарна частина, що орієнтована на схід
  • Тригранна апсида, яка примикає до вівтаря

Запитання 3: Як влаштована несуча конструкція центральнокупольної української дерев'яної церкви?

Відповідь: Несуча конструкція української дерев'яної церкви має каркасно-стовповий тип. Вона складається з вертикальних стовпів, які з'єднуються між собою горизонтальними балками. На ці балки укладаються дахові стропила, на які кріпиться покрівля. Купол церкви підтримується чотирма або вісьмома несучими стовпами, які з'єднані між собою арками.

Запитання 4: Які характерні риси зовнішнього вигляду центральнокупольної української дерев'яної церкви?

Відповідь: Зовнішній вигляд центральнокупольної української дерев'яної церкви відрізняється такими рисами:

  • Стрімкий купол цибулеподібної або баштоподібної форми
  • Високий підбанник, який підтримує купол
  • Розташовані зазвичай у західній частині церкви невеликі купольні башточки
  • Декоративне оздоблення стін та купола за допомогою різьблення, поліхромії та кованих елементів
  • Виносна прибудова ґанку з двоскатним або трикутним дахом

Запитання 5: Які регіональні особливості центральнокупольного типу української дерев'яної церкви?

Відповідь: Українська дерев'яна церква центральнокупольного типу має певні регіональні особливості. Наприклад, у бойківському і лемківському регіонах переважають невеликі компактні церкви, а в гуцульському - високі багатоверхі храми. У Поліссі церкви мають більш приземкуватий характер, з великими об'ємами та низькими куполами. У Слобожанщині зустрічаються церкви з більш стриманим декором та чотиригранними дзвіницями.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *