Яка відповідь є правильною?

  • Половину дози препарату ввести за 12 годин, другу – за 2 години перед операцією
  • Максимальну профілактичну дозу препарату вводимо за 12 годин (наприклад 40 мг еноксапарину), мінімальну доцільну (наприклад 20 мг еноксапарину) за 2 години перед операцією з метою попередження геморагічних ускладнень
  • Час введення препарату можна вибирати довільно у межах 2-12 годин перед операцією.
  • Пацієнт має право вибору введення препарату у межах 2-12 годин перед операцією з особистих міркувань

Фармакопрофілактика ВТЕ: обгрунтування оптимальних часових меж

Венна тромбоемболія (ВТЕ) залишається однією з основних причин смертності пацієнтів у стаціонарі та після його виписки. Найефективнішим заходом її профілактики є фармакопрофілактика. Оптимальні часові рамки її початку зумовлені балансом між ефективністю та безпекою.

Рекомендація розпочинати фармакопрофілактику ВТЕ за 2-12 годин перед операцією базується на даних численних досліджень, які засвідчили:

* Початок профілактики за 12 годин до хірургічного втручання забезпечує максимальну ефективність у запобіганні ВТЕ, не збільшуючи ризику кровотеч.
* Введення препарату за 2 години до операції знижує ризик післяопераційної кровотечі без суттєвого зниження ефективності профілактики ВТЕ.

Отже, найбільш обґрунтованим варіантом відповіді є:

Правильна відповідь: Максимальну профілактичну дозу препарату вводимо за 12 годин (наприклад 40 мг еноксапарину), мінімальну доцільну (наприклад 20 мг еноксапарину) за 2 години перед операцією з метою попередження геморагічних ускладнень.

Цей підхід дозволяє досягти оптимального балансу між ефективністю та безпекою фармакопрофілактики ВТЕ. Розподіл дози препарату таким чином забезпечує високий рівень захисту від тромбоемболічних ускладнень при мінімальному ризику кровотечі.

Інші варіанти відповіді є частково або повністю невірними:

* Половина дози за 12 годин і друга за 2 години перед операцією не має обґрунтування з точки зору профілактики ВТЕ.
* Довільний вибір часу введення препарату суперечить принципам раціональної фармакотерапії.
* Пацієнт не має права вибору щодо часу введення препарату, оскільки цей вибір повинен ґрунтуватися на медичних показаннях.

Таким чином, найбільш правильним варіантом відповіді є початок фармакопрофілактики ВТЕ з введенням максимальної профілактичної дози препарату за 12 годин до операції та мінімальної доцільної дози за 2 години до втручання. Такий підхід забезпечує ефективну профілактику ВТЕ при мінімальному ризику кровотечі.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *