Безафіксний спосіб словотворення

Безафіксний спосіб словотворення – це один із найдавніших способів утворення нових слів у мові, який не передбачає додавання до основи слова будь-яких афіксів (префіксів, суфіксів, постфіксів, інтерфіксів, циркумфіксів). Нове слово утворюється внаслідок переходу слова з однієї частини мови в іншу без зміни форми.

Безафіксний спосіб словотворення є дуже продуктивним і використовується для утворення великої кількості нових слів у різних сферах мови. Найчастіше слова утворюються шляхом переходу з іменників в інші частини мови, наприклад, в прикметники, прислівники, дієслова. Нерідко відбувається також перехід з прикметників в іменники, з числівників в іменники та інші частини мови.

Наприклад:

* Іменник → Прикметник: "камінь" → "кам'яний"
* Іменник → Дієслово: "праця" → "працювати"
* Іменник → Прислівник: "тиждень" → "тижнево"
* Прикметник → Іменник: "сучасний" → "сучасність"
* Числівник → Іменник: "двійка" → "двієчник"

Безафіксний спосіб словотворення є надзвичайно важливим для мови, оскільки дозволяє утворювати нові слова без значних змін у формі основи. Це забезпечує гнучкість мови та її здатність адаптуватися до нових умов.

Крім того, безафіксний спосіб словотворення часто використовується для утворення термінологічних назв у різних галузях науки та техніки. Наприклад, у математиці широко використовується термін "множина", утворений від іменника "множник" без додавання будь-яких афіксів.

Безафіксний спосіб словотворення є невід'ємною частиною мовної системи, яка забезпечує розвиток і збагачення словникового складу. Розуміння його сутності та механізмів дії є важливим для вивчення мови та її ефективного використання.

Запитання 1: Що таке безафіксний спосіб творення слів?

Відповідь: Безафіксний спосіб творення слів – це створення нових слів без додавання до основи афіксів (префіксів, суфіксів, закінчень). При цьому основне слово просто видозмінюється, втрачаючи одні частини і набуваючи інші.

Запитання 2: Які типи безафіксного способу творення існують?

Відповідь: Існують чотири основні типи безафіксного способу творення:

 • Усічення – відсікання кінцевих частин вихідного слова (наприклад, "стіл" – "стіл", "білий" – "біл").
 • Складання – поєднання двох або більше слів в одне нове (наприклад, "ліс" + "степ" – "лісостеп", "швидкий" + "хід" – "швидкохід").
 • Перехід з однієї частини мови до іншої (так звана конверсія) – коли слово однієї частини мови набуває значення та граматичних особливостей іншої (наприклад, іменник "пісня" – дієслово "співати", прикметник "синій" – іменник "синь").
 • Зміна наголосу – зміщення наголосу у слові може призвести до появи нового слова з відмінним значенням (наприклад, "'мука" – "му'ка", "ви'різ" – "'виріз").

Запитання 3: Які особливості мають слова, утворені безафіксним способом?

Відповідь: Слова, утворені безафіксним способом, зазвичай характеризуються такими особливостями:

 • Не мають афіксів.
 • Мають просту будову та короткі форми.
 • Мають експресивне, образне або розмовне забарвлення.
 • Часто використовуються в розмовному мовленні та поезії.

Запитання 4: Чи є переваги в використанні безафіксного способу творення?

Відповідь: Так, використання безафіксного способу творення має такі переваги:

 • Дозволяє створювати нові слова, зберігаючи близькість до первісної основи.
 • Надає мові емоційності, образності та живості.
 • Допомагає уникнути громіздких словоформ з великою кількістю афіксів.

Запитання 5: Наведіть приклади слів, утворених безафіксним способом?

Відповідь: Прикладами слів, утворених безафіксним способом, є:

 • Усічення: "стул" (від "стіл"), "мак" (від "маківка").
 • Складання: "лісостеп" (від "ліс" + "степ"), "синьо-жовтий" (від "синій" + "жовтий").
 • Конверсія: "радість" (іменник від прикметника "радий"), "біг" (дієслово від іменника "біг").
 • Зміна наголосу: "'мука" (іменник) – "му'ка" (дієслово), "ви'різ" (іменник) – "'виріз" (дієслово).

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *