Модальне дієслово can в англійській мові

Can — одне з найпоширеніших і багатофункціональних модальних дієслів в англійській мові. Воно використовується для вираження різних граматичних і лексичних значень, таких як здатність, дозвіл, можливість і порада.

Здатність

Can використовується для вираження здатності або уміння виконувати певні дії. У цьому значенні воно зазвичай вживається в теперішньому часі і супроводжується інфінітивом без to.

* I can play the piano. — Я вмію грати на піаніно.
* She can't speak Spanish. — Вона не може говорити іспанською.
* Can you swim? — Ти вмієш плавати?

Дозвіл

Can також використовується для того, щоб попросити або дати дозвіл на виконання дії. У цьому значенні воно може вживатися як в теперішньому, так і в минулому часі.

* Can I sit down? — Я можу сісти? (прохання про дозвіл)
* Yes, you can. — Так, можеш. (дозвіл)
* She asked if she could borrow my book. — Вона запитала, чи може вона взяти мою книгу. (прохання про дозвіл у минулому)

Можливість

Can також використовується для вираження можливості або ймовірності. У цьому значенні воно зазвичай вживається в теперішньому часі і супроводжується інфінітивом з to.

* It can rain tomorrow. — Завтра може йти дощ.
* I don't know if I can come to the party. — Я не знаю, чи зможу я прийти на вечірку.
* She can be at home right now. — Вона може бути вдома просто зараз.

Порада

Can також може використовуватися для того, щоб дати пораду або рекомендацію. У цьому значенні воно зазвичай вживається в теперішньому часі і супроводжується інфінітивом з to.

* You should rest if you can. — Вам слід відпочивати, якщо ви можете.
* I think you can do it. — Я думаю, ви можете це зробити.
* He advised me to take a vacation if I could. — Він порадив мені взяти відпустку, якщо я можу.

Негативна і питальна форма

Для утворення негативної форми can використовується допоміжне дієслово cannot (can't). Для утворення питальної форми can просто поміщається перед підметом.

* I can't speak Japanese. — Я не можу говорити японською.
* Can she help you? — Вона може допомогти вам?
* Can't we go to the cinema tonight? — Ми не можемо піти в кіно сьогодні ввечері?

Вживання в минулому часі

У минулому часі can замінюється на could. Could може мати такі ж значення, як і can, але зазвичай його використовують для вираження минулої здатності, дозвілу або можливості.

* I could play the guitar when I was a child. — Я вмів грати на гітарі, коли був дитиною.
* My parents said I could go to the park. — Мої батьки дозволили мені піти в парк.
* It could be dangerous to go outside. — Могло бути небезпечно виходити на вулицю.

Can — це надзвичайно важливе модальне дієслово, яке широко використовується в англійській мові. Воно може виражати різні значення, такі як здатність, дозвіл, можливість і порада. Розуміння різноманітних значень can є важливим для правильного розуміння та використання англійської мови.

Питання 1: Що таке can в англійській мові?

Відповідь: Can — це допоміжне дієслово, яке використовується для вираження здатності, можливості, дозволу або дозволу виконувати дію. Воно також може використовуватися для створення прохань, пропозицій або запитів інформації.

Питання 2: Коли використовується can?

Відповідь: Can використовується в теперішньому часі, щоб висловити:

  • Здатність або вміння: I can speak three languages.
  • Можливість або ймовірність: It can rain tomorrow.
  • Дозвіл або дозвіл: Can I borrow your pen?
  • Прохання або пропозицію: Can you help me with this project?

Питання 3: Яка відмінність між can і may?

Відповідь: Can вказує на здатність або можливість, тоді як may вказує на дозвіл або дозвіл. Can також використовується для створення запитів інформації або допомоги, тоді як may використовується тільки для створення запитів дозволу.

Питання 4: Яка форма can використовується в минулому часі?

Відповідь: Минулий час can — це could, який використовується для вираження:

  • Здатності в минулому: I could swim when I was younger.
  • Можливості або ймовірності в минулому: It could have been a coincidence.
  • Дозволу або дозволу в минулому: I could not leave the house without my parents' permission.

Питання 5: Які є винятки при використанні can?

Відповідь: Існують певні винятки при використанні can:

  • Після дієслів сприйняття (feel, hear, notice, see, smell, taste): I can see the moon.
  • Після дієслова have: I have a cold.
  • Після виразів зі значенням ймовірності або неодмінності (must, be bound to, be certain to): It must be true.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *