Давальницька сировина

Визначення

Давальницька сировина - це матеріали, компоненти або готові вироби, які передаються виробничому підприємству замовником для здійснення виробничих процесів та подальшої переробки за його замовленням.

Класифікація

Давальницьку сировину можна класифікувати за різними ознаками:

* За видом:
* Матеріали (сировина, напівфабрикати, матеріали для пакування)
* Компоненти (деталі, вузли, агрегати)
* Готові вироби (продукція, підлягаюча подальшій переробці)
* За формою власності:
* Власність замовника
* Власність виробника
* За характером передачі:
* Закуповується виробником за рахунок замовника
* Поставляється замовником безпосередньо на виробництво
* За призначенням:
* Для основного виробництва
* Для допоміжного виробництва (виготовлення оснащення, ремонт)

Умови передачі

Умови передачі давальницької сировини регулюються договором між замовником та виробником. Зазвичай договір містить такі положення:

* Обсяги та специфікація давальницької сировини
* Терміни та порядок передачі
* Відповідальність сторін за якість та збереження сировини
* Умови оплати
* Терміни виконання замовлення

Облік давальницької сировини

Давальницька сировина обліковується як матеріальні цінності на балансі виробника. Проте у бухгалтерському обліку вона відображається на окремому субрахунку "Давальницька сировина і матеріали". Це дозволяє вести роздільний облік власної та давальницької сировини.

Особливості виробництва з давальницької сировини

Виробництво з давальницької сировини має ряд особливостей:

* Відсутність витрат на закупівлю: Витрати на закупку сировини та матеріалів несе замовник.
* Зменшення потреби в оборотних коштах: Виробник не потребує фінансування закупівлі давальницької сировини.
* Можливість гнучкого регулювання виробництва: Виробництво може оперативно підлаштовуватися під зміни попиту на готову продукцію.
* Захист інтелектуальної власності: Замовник передає виробнику лише сировину та матеріали, зберігаючи контроль над технологією виробництва.

Переваги та недоліки

Переваги:

* Зменшення витрат на закупівлю
* Гнучкість виробництва
* Захист інтелектуальної власності

Недоліки:

* Ризик втрати або пошкодження сировини виробником
* Можливі затримки в поставках сировини

Висновок

Давальницька сировина є важливим фактором у виробничому процесі. Вона дозволяє замовникам оптимізувати витрати, зберігати контроль над технологією виробництва та швидко реагувати на зміни ринку. Однак важливо правильно організувати передачу та облік давальницької сировини для уникнення можливих ризиків та забезпечення ефективного виробництва.

Запитання 1: Що таке давальницька сировина?

Відповідь: Давальницька сировина — це матеріали, компоненти або сировина, які надаються виробнику замовником для використання у виробництві готової продукції. Зазвичай цей тип сировини належить замовнику, а виробник лише виконує операції з її обробкою, переробкою або монтажем.

Запитання 2: Які переваги використання давальницької сировини?

Відповідь: Використання давальницької сировини може мати такі переваги:

 • Зниження витрат замовника на закупівлю та зберігання сировини.
 • Скорочення виробничих витрат для виробника, оскільки йому не потрібно інвестувати у закупівлю сировини.
 • Гнучкість виробництва, оскільки виробник може виготовляти продукцію за індивідуальними специфікаціями замовника, не маючи власних запасів сировини.
 • Контроль якості, оскільки замовник постачає власну сировину, він може забезпечити її якість і відповідність своїм стандартам.

Запитання 3: Які види операцій виконуються з давальницькою сировиною?

Відповідь: З давальницькою сировиною виробник може виконувати різні операції, такі як:

 • Механічна обробка (точіння, фрезерування, різання)
 • Зварювання, монтаж, складання
 • Хімічна обробка (покриття, фарбування, очищення)
 • Упаковка та етикетування

Запитання 4: Як враховується давальницька сировина у бухгалтерському обліку?

Відповідь: У бухгалтерському обліку давальницька сировина розглядається як актив, що належить замовнику, і не відображається на балансі виробника. Витрати на обробку чи переробку сировини включаються до собівартості готової продукції виробника.

Запитання 5: Для яких галузей промисловості поширене використання давальницької сировини?

Відповідь: Використання давальницької сировини поширене у різних галузях промисловості, зокрема:

 • Металообробка
 • Текстильна промисловість
 • Машинобудування
 • Електронна промисловість
 • Фармацевтична промисловість

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *