Переносне значення

Переносне значення — це видозміна прямого значення слова, яка виникає внаслідок асоціацій між предметами, явищами або діями. Переносне значення служить для того, щоб образно змалювати властивості, якості чи дії предмета, надаючи йому додаткових характеристик.

Типи переносного значення

Існують різні типи переносного значення, залежно від того, на якій асоціації ґрунтується перенос:

* Метафора — перенос за подібністю. Приклад: "сонячний погляд".
* Метонімія — перенос за суміжністю. Приклад: "їсти хліб" (замість "їсти їжу").
* Синекдоха — перенос від частини до цілого або навпаки. Приклад: "рука" (замість "людина").
* Персоніфікація — наділення неживих предметів або явищ рисами людини. Приклад: "море усміхається".
* Гіпербола — перебільшення. Приклад: "я люблю тебе до місяця і назад".
* Літота — недомовлення, применшення. Приклад: "маленьке кошеня" (замість "дуже маленьке кошеня").
* Іронія — прихована насмішка. Приклад: "Ти справжній мудрець" (з натяком на дурість).
* Сарказм — злісна насмішка. Приклад: "Яке чудове свято, просто незабутнє" (з натяком на погану якість свята).

Функції переносного значення

Переносне значення виконує низку функцій у мові:

* Емоційне забарвлення мови — надає словам виразності та емоційності.
* Образність мови — дозволяє створювати наочні образи та уявлення.
* Стислість мови — допомагає скоротити кількість використаних слів для передачі певної думки.
* Узагальнення — виділяє спільні риси між різними предметами або явищами.
* Оцінка — висловлює ставлення або оцінку щодо предмета.

Значення переносного значення у літературі

Переносне значення є невід'ємною частиною художньої літератури. Воно допомагає письменникам створювати вражаючі картини, передавати емоції та думки персонажів, а також висловлювати власні ідеї та ставлення.

Приклади переносного значення у повсякденній мові

У нашій повсякденній мові ми часто використовуємо слова в переносному значенні, навіть не замислюючись про це. Наприклад:

* "Ти мій промінчик світла" (метафора).
* "Він правильна рука свого боса" (метонімія).
* "У нас багато хліба та солі" (синекдоха).
* "Дерево розмовляє з вітром" (персоніфікація).
* "Він умирав від голоду" (гіпербола).
* "У нього залізна воля" (метафора).
* "Вона просто вогонь!" (метафора).
* "Він втратив голову" (метафора).
* "Мій світ зруйнувався" (метафора).
* "Який розумний!" (іронія).

Переносне значення є потужним інструментом, який дозволяє нам образно виражати наші думки, почуття та враження. Завдяки йому наша мова стає більш барвистою, емоційною та точною.

Запитання та відповіді про переносне значення

1. Що таке переносне значення слова?

Переносне значення слова - це вторинне, непряме значення, яке виникло внаслідок переносу з іншого, пов'язаного з ним за подібністю, аналогією або суміжністю понять. Переносне значення відображає суб'єктивну оцінку предмета або явища, надаючи йому образності та емоційного забарвлення.

2. Які є основні види переносного значення?

Переносне значення поділяється на кілька основних видів:

 • Метафора - перенос значення за подібністю: "сльози радості", "стіна непорозуміння".
 • Метонімія - перенос значення за суміжністю понять: "читати Шевченка" (замість творів Шевченка), "копчик золота" (замість предметів, виготовлених із золота).
 • Іронія - перенесення значення із протилежним за змістом: "Ось він, наш герой-переможець" (іронічно про невдаху).
 • Синекдоха - перенесення значення за кількісною ознакою: "вся країна знала цю пісню" (замість більшості людей у країні).

3. Яка роль переносного значення в мові?

Переносне значення відіграє важливу роль у мові:

 • Допомагає створювати образність та художню виразність мови.
 • Додає емоційного забарвлення та увиразнює ставлення мовця до предметів або явищ.
 • Розширює можливості вираження думок та почуттів.

4. Які критерії відрізняють переносне значення від прямого?

Пряме значення слова є його основним, первинним значенням, що відображає безпосередню назву предметів, явищ чи ознак. Переносне значення відрізняється від прямого такими критеріями:

 • Воно виникає внаслідок перенесення з іншого значення слова.
 • В ньому наявна суб'єктивна оцінка або образність.
 • Воно не є загальноприйнятим, а може використовуватися лише в певному контексті або стилі мовлення.

5. У яких сферах мовлення найчастіше використовується переносне значення?

Переносне значення широко використовується в різних сферах мовлення, зокрема:

 • Художній літературі та поезії для створення образності та емоційності.
 • Газетних і публіцистичних текстах для більшої експресії та переконливості.
 • Розмовно-побутовій мові для створення яскравих висловлювань та образних описів.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *