Установчі документи

Установчі документи — це юридичні акти, що визначають правовий статус юридичної особи, порядок її діяльності та припинення. Вони є основою для створення, реорганізації та ліквідації юридичної особи.

Види установчих документів

Види установчих документів залежать від організаційно-правової форми юридичної особи. Основними видами установчих документів є:

* Статут — установчий документ для товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, благодійних організацій тощо.
* Засновницький договір — установчий документ для повних товариств, командитних товариств, приватних підприємств тощо.
* Положення — установчий документ для державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

Обов'язкові відомості установчих документів

Установчі документи повинні містити такі обов'язкові відомості:

* Назва юридичної особи
* Організаційно-правова форма юридичної особи
* Місцезнаходження юридичної особи
* Предмет і цілі діяльності юридичної особи
* Порядок управління юридичною особою
* Права та обов'язки учасників (засновників) юридичної особи
* Порядок розподілу прибутку та збитків юридичної особи
* Порядок внесення змін та доповнень до установчих документів
* Порядок реорганізації та ліквідації юридичної особи

Особливості установчих документів

Установчі документи мають певні особливості, зокрема:

* Мають правову силу щодо третіх осіб
* Доповнюються та змінюються лише у випадках, передбачених законом
* Зобов'язують учасників юридичної особи дотримуватися встановлених ними правил

Значення установчих документів

Установчі документи є важливими правовими актами, які відіграють важливу роль у діяльності юридичної особи. Вони:

* Визначають правовий статус юридичної особи
* Регулюють порядок її діяльності
* Встановлюють права та обов'язки учасників
* Забезпечують стабільність та законність діяльності юридичної особи

Запитання 1: Що таке установчі документи?

Відповідь: Установчі документи — це офіційні документи, які підтверджують створення, організацію та правовий статус юридичної особи. Вони містять фундаментальну інформацію про компанію, таку як її назва, місцезнаходження, цілі, структуру власності та правила управління.

Запитання 2: Які основні типи установчих документів?

Відповідь: Найпоширенішими типами установчих документів є:

 • Статут для товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
 • Установчий договір для приватних підприємств (ПП)
 • Засновницький договір для акціонерних товариств (АТ)

Запитання 3: Яка інформація зазвичай міститься в установчих документах?

Відповідь: Установчі документи зазвичай включають наступну інформацію:

 • Назва юридичної особи
 • Місцезнаходження (юридична адреса)
 • Мета та види діяльності
 • Розмір та форма статутного капіталу
 • Структура власності та розподіл часток
 • Органи управління (дирекція, наглядова рада)
 • Порядок прийняття рішень

Запитання 4: Яке значення мають установчі документи?

Відповідь: Установчі документи відіграють важливу роль в житті юридичної особи:

 • Вони встановлюють правовий статус компанії та визначають її права та обов'язки.
 • Служать основою для всіх інших внутрішніх документів та юридичних угод.
 • Забезпечують правову основу для прийняття рішень та управління компанією.
 • Захищають інтереси власників, кредиторів та інших зацікавлених сторін.

Запитання 5: Коли та як вносяться зміни до установчих документів?

Відповідь: Зміни до установчих документів можуть вноситися у разі зміни назви компанії, юридичної адреси, цілей діяльності, структури власності або органів управління. Зміни вносяться шляхом прийняття відповідного рішення власниками компанії у порядку, передбаченому установчими документами. Для набрання чинності зміни підлягають реєстрації в органах державної влади.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *