Видові пари дієслів

Видові пари дієслів — це групи дієслів з різними видами, які мають однакове лексичне значення, але відрізняються аспектуальними ознаками. Видові пари складаються з двох дієслів: доконаного і недоконаного виду.

Доконаний вид означає, що дія закінчена, завершена. Дієслова доконаного виду відповідають на запитання "Що зробити?", "Що зробив?", "Що зроблю?" і зазвичай вживаються з прислівниками доконаного виду (вже, раптово, недавно тощо). Наприклад: говорити — сказати, писати — написати, читати — прочитати.

Недоконаний вид означає, що дія триває, повторюється або може повторюватися. Дієслова недоконаного виду відповідають на запитання "Що робити?", "Що робив?" і вживаються з прислівниками недоконаного виду (завжди, часто, рідко тощо). Наприклад: говорити — говорив, писати — писав, читати — читав.

Утворення видових пар

Видові пари дієслів можуть утворюватися різними способами:

* Префіксація (додавання префіксів)
* Наприклад: писати — написати (префікс "на-"), робити — зробити (префікс "з-")
* Суфіксація (додавання суфіксів)
* Наприклад: радити — порадити (суфікс "-ити"), тягнути — потягти (суфікс "-кти")
* Чергування звуків в корені
* Наприклад: брати — взяти, говорити — сказати
* Зміна наголосу
* Наприклад: насипати — насыпати, випити — випивать

Функції видових пар

Видові пари дієслів виконують різні функції в мові:

* Вказують на час і тривалість дії
* Підкреслюють початкову/кінцеву/повторювану фазу дії
* Змінюють лексичне значення дієслова
* Наприклад, дієслово "прочитати" має значення "зрозуміти зміст прочитаного", а дієслово "читати" — "вимовляти написане вголос або про себе"
* Утворюють форми часу та виду
* Наприклад, щоб утворити майбутній час недоконаного виду, використовується дієслово недоконаного виду (буду говорити), а для майбутнього часу доконаного виду — дієслово доконаного виду (скажу)

Приклади видових пар

* говорити — сказати
* писати — написати
* читати — прочитати
* робити — зробити
* брати — взяти
* знати — дізнатися
* вивчати — вивчити
* питати — запитати
* приходити — прийти
* телефонувати — зателефонувати

Видові пари дієслів є важливим аспектом української мови. Правильне використання видових пар дозволяє точно висловлювати свої думки, надаючи інформацію про час, тривалість та характер дії.

Запитання 1:

Що таке видові пари дієслів?

Відповідь:

Видові пари дієслів - це пари дієслів доконаного і недоконаного виду з тим самим лексичним значенням. Вони передають різні часові відтінки дії:

 • Дієслова недоконаного виду вказують на процес, який відбувається або повторюється, але не завершений.
 • Дієслова доконаного виду вказують на завершену або одноразову дію.

Запитання 2:

Як розпізнати видові пари дієслів?

Відповідь:

Зазвичай видові пари утворюються за допомогою префіксів доконаного виду:

 • не-, з-, ви-, об-, у-, по-, на-, роз-, *при- і т. д.

Також дієслова доконаного і недоконаного виду можуть розрізнятися за суфіксами:

 • -ува-, -юва-, -ива-, -а-, -ну-, -ну- (для доконаного виду)
 • -а-, -о-, -е-, -и-, -і- (для недоконаного виду)

Запитання 3:

Які часові відтінки передають видові пари дієслів?

Відповідь:

 • Дієслова недоконаного виду:
  • Тривалість дії (писати, малювати)
  • Повторюваність дії (ходити, їздити)
  • Звичність, регулярність дії (читати, слухати)
 • Дієслова доконаного виду:
  • Завершеність дії (написати, намалювати)
  • Одноразовість дії (прийти, взяти)
  • Результативність дії (поїхати, вирішити)

Запитання 4:

Як використовувати видові пари дієслів у мовленні?

Відповідь:

Правильне використання видових пар допомагає передати точні часові відтінки та уникнути двозначності в реченнях:

 • Якщо потрібно описати триваючу або повторювану дію, використовують дієслова недоконаного виду: "Я пишу книгу".
 • Якщо потрібно вказати на завершену або одноразову дію, використовують дієслова доконаного виду: "Я написав книгу".

Запитання 5:

Чи всі дієслова мають видові пари?

Відповідь:

Ні, не всі дієслова мають видові пари. Є так звані безвидові дієслова, які не утворюють видових пар і, відповідно, не передають часових відтінків. До них належать:

 • Дієслова зі значенням стану чи властивості (бути, існувати, мати)
 • Модальні дієслова (могти, хотіти, треба)
 • Дієслова зі значенням сприйняття (бачити, чути, нюхати)

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *