Яка відповідь є правильною?

  • Гіперчутливі реакції сповільненого типу
  • Гіперчутливі реакції негайного типу
  • Гіперчутливі реакції імунокомплексного типу
  • Гіперчутливі реакції цитотоксичного типу

Механізми, що лежать в основі патогенезу алергічного риніту у дітей

Алергічний риніт - це поширене дитяче захворювання, що характеризується запаленням слизової оболонки носа у відповідь на алергени. Цей запальний процес запускається різними механізмами, серед яких провідну роль відіграють чотири основні типи гиперчутливих реакцій.

Гіперчутливі реакції сповільненого типу (ГЗР)

ГЗР є клітинно-опосередкованими реакціями, які становлять основу алергічного риніту, опосередкованого Т-клітинами. При першому контакті з алергеном дендритні клітини захоплюють і презентують його антигенні фрагменти Т-клітинам. Активовані Т-клітини проліферують і диференціюються в клітини пам'яті та ефекторні Т-клітини, головним чином Т-хелпери 2 типу (Th2). Т-хелпери 2 типу вивільняють цитокіни, такі як інтерлейкін-4 (ІЛ-4), інтерлейкін-5 (ІЛ-5) та інтерлейкін-13 (ІЛ-13), які відіграють ключову роль у розвитку алергічного запалення. ІЛ-4 сприяє виробленню IgE В-клітинами, ІЛ-5 стимулює дозрівання і активацію еозинофілів, а ІЛ-13 індукує продукцію слизу та запального набряку.

Гіперчутливі реакції негайного типу (ГНР)

ГНР, також відомі як реакції антиген-антитіло, опосередковуються антитілами класу IgE. При повторному контакті з алергеном алерген зв'язується з антитілами IgE, що експресуються на поверхні опасистих клітин та базофілів. Сполучення призводить до дегрануляції цих клітин і вивільнення медіаторів запалення, таких як гістамін, лейкотрієни та хемокіни. Гістамін викликає вазодилатацію та підвищення проникності судин, що призводить до набряку слизової оболонки носа та виділень з носа. Лейкотрієни також сприяють запаленню та бронхоспазму.

Гіперчутливі реакції імунокомплексного типу (ГІК)

ГІК виникають, коли антитіла зв'язуються з розчинним антигеном, утворюючи імунні комплекси. Імунні комплекси відкладаються на стінках судин, активуючи комплемент і призводячи до притоку нейтрофілів і інших запальних клітин. Нейтрофіли вивільняють протеолітичні ферменти, які пошкоджують слизову оболонку носа і сприяють розвитку хронічного запалення.

Гіперчутливі реакції цитотоксичного типу (ГЦР)

ГЦР опосередковуються Т-клітинами-цитотоксичними, які називаються Т-кілерами. Т-кілери зв'язуються з антигеном на поверхні клітин-мішеней, вивільняючи перфорини та гранулізини, що призводять до утворення наскрізних пор у клітинах-мішенях і їх загибелі. Цитотоксичні реакції відіграють роль у пізній фазі алергічного запалення, сприяючи пошкодженню клітин слизової оболонки носа і формуванню інфільтратів запальних клітин.

Висновок

Алергічний риніт у дітей є результатом комплексної взаємодії різних механізмів гиперчутливих реакцій. Розуміння цих механізмів має вирішальне значення для розробки ефективних стратегій лікування та профілактики цього поширеного захворювання.

Питання, що часто задаються:

  • Що таке алергічний риніт?
  • Які різні типи реакцій гіперчутливості відіграють роль у розвитку алергічного риніту?
  • Які клітини та молекули беруть участь у цих реакціях?
  • Як ці реакції призводять до симптомів алергічного риніту?
  • Які існують стратегії лікування та профілактики алергічного риніту?

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *