Яка відповідь є правильною?

  • ≥ 0,7
  • ≥ 0,8
  • ≥ 1,0
  • ≥ 1,3

Інтерпретація результатів шкали FIB-4 для виявлення фіброзу печінки

У сучасному лікуванні печінкових захворювань велике значення має вчасна діагностика фіброзу печінки. Один із швидких та простих методів оцінки ступеня фіброзу є використання шкали FIB-4. Ця шкала враховує вік пацієнта, рівень аспартатамінотрансферази (AST) та аланінамінотрансферази (ALT), а також значення тромбоцитів у крові.

Один із ключових показників, який вказує на необхідність подальшого обстеження для виявлення фіброзу печінки, це значення шкали FIB-4. Критерієм для продовження обстеження є значення шкали FIB-4 ≥ 1,0. Це значення вважається показанням на наявність значного фіброзу печінки, що може вимагати подальшого обстеження та лікування.

Таким чином, серед запропонованих варіантів відповідей, найбільш правильним є відповідь: ≥ 1,0. Це значення вказує на високий ризик наявності фіброзу печінки і є підґрунтям для подальшого обстеження та лікування пацієнта.

Отже, значення шкали FIB-4 ≥ 1,0 є показанням для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *