Яка відповідь є правильною?

  • Експресія ангіотензинперетворюючого фермента 2 в холангіоцитах.
  • Антитілозалежне посилення інфекції.
  • Синдром системної запальної відповіді та цитокінові шторми.
  • Ураження печінки, спричинене прийомом ліків.

Механізм ураження печінки при COVID-19

Вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, може уражати різні органи, включаючи печінку. Розуміння механізмів ураження печінки при COVID-19 має вирішальне значення для розробки ефективних стратегій лікування та профілактики.

Пряме ураження вірусом

Одним із механізмів ураження печінки при COVID-19 є пряме ураження вірусом холангіоцитів, клітин, які вистилають жовчні протоки. Вірус SARS-CoV-2 експресує ангіотензинперетворюючий фермент 2 (АПФ2), який є рецептором для вірусу на поверхні клітин. АПФ2 широко експресується в холангіоцитах, що робить їх особливо вразливими до інфекції SARS-CoV-2.

Після зв'язування з АПФ2 вірус проникає в холангіоцити, реплікується і викликає пошкодження клітин. Це пошкодження може призвести до холангіопатії, запалення жовчних проток, і холестазу, зменшення відтоку жовчі з печінки.

Антитілозалежне посилення інфекції

Іншим механізмом ураження печінки при COVID-19 є антитілозалежне посилення інфекції (ADE). ADE виникає, коли антитіла, що утворюються імунною системою в відповідь на інфекцію, не нейтралізують вірус, а замість цього сприяють його проникненню в клітини.

При COVID-19 антитіла, що утворюються проти білка шипа вірусу, можуть зв'язуватися з Fc-рецепторами на поверхні холангіоцитів. Ця взаємодія призводить до активації холангіоцитів, що може сприяти інфекції SARS-CoV-2 та подальшому пошкодженню клітин.

Синдром системної запальної відповіді та цитокінові шторми

COVID-19 часто викликає синдром системної запальної відповіді (SIRS) і цитокінові шторми, що характеризуються надмірною продукцією запальних цитокінів. Ці цитокіни, включаючи інтерлейкін-6 (IL-6), інтерлейкін-1β (IL-1β) і фактор некрозу пухлини-α (TNF-α), можуть пошкоджувати клітини печінки та викликати запалення.

Запалення, спричинене цими цитокінами, може призвести до гепатоцитної некрози, загибелі клітин печінки, і порушення функції печінки. Крім того, цитокінові шторми можуть сприяти активації клітин Купфера, резидентних макрофагів печінки, що призводить до подальшого пошкодження печінки.

Ураження печінки, спричинене прийомом ліків

Деякі ліки, що застосовуються для лікування COVID-19, можуть також викликати ураження печінки. Наприклад, препарат гідроксихлорохін, який раніше використовувався для лікування малярії, може спричинити ураження печінки, особливо у хворих на хронічні захворювання печінки. Інші препарати, такі як ремдесивір, також були пов'язані з ураженням печінки, хоча цей ризик є відносно низьким.

Найбільш правильний варіант відповіді:

Найбільш правильним варіантом відповіді є: Синдром системної запальної відповіді та цитокінові шторми.

Цей механізм ураження печінки при COVID-19 має найбільшу кількість доказової бази та вважається основним фактором у патогенезі печінкової дисфункції при COVID-19.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *